preloader
Terug

Ga snel naar

Nieuws

Trots op onze samenwerking met MBO Rijnland!

5 januari 2022

mboRijnland gaat hybride onderwijs verzorgen

Vanaf het schooljaar 2021-2022 gaat mboRijnland een gedeelte van het onderwijs van de eerstejaars horecastudenten in de BOL-variant in een hybride leertraject verzorgen.

Bij hybride onderwijs leren studenten het vak in een horecabedrijf van een praktijkopleider. Het leerproces wordt ondersteund door docenten vanuit school, die in hun coachende rol ook vaak op de hybride werkvloer te vinden zullen zijn.

Binnen het hybride onderwijs wordt gepersonaliseerd leren mogelijk gemaakt. De studenten werken aan beroepstaken, en kiezen binnen die beroepstaken hun persoonlijke leerdoelen. Aan de hand van zogenaamde leerwerkkaarten wordt voor de student inzichtelijk gemaakt welke kennis-, vaardigheids- en houdingsaspecten binnen het uitvoeren van de taak van belang zijn. De begeleidend docent coacht de student en geeft feedback, feed up en feed forward op de aanpak.

De samenwerking met het hybride leerbedrijf is essentieel voor het slagen van het traject. Het bedrijf is dan ook zeer betrokken bij de keuze van uit te voeren beroepstaken. De wens van het bedrijf om een bijdrage te leveren aan de vorming van de studenten is de basis voor de samenwerking.

De eerstejaars studenten zullen anders dan voorheen in periode 4 (ongeveer 10 weken) een blokstage lopen van 30 uur per week.


Deel dit artikel